Flashback forum

Förklarar vad posttraumatisk stressstörning (PTSD) och komplex PTSD är, och ger information om hur du kan få tillgång till behandling och support. Inkluderar tips om självvård och vägledning för vänner och familj.